Katja Novitskova

Katja Novitskova

1984

Artystka bada cyfrową ekologię, a także sposoby w jakie postęp technologiczny, a w szczególności Internet, wpływa na środowisko naturalne i ludzką percepcję. Obrazy zapożyczone z Internetu, naukowych symulacji i wizualizacji danych, stają się dla artystki materiałem do spekulacji na temat przyszłości w świecie gwałtownych zmian klimatycznych i technologicznych. Novitskova studiowała semiotykę w Tartu, media cyfrowe w Lubece i projektowanie graficzne w Amsterdamie. Jest autorką książki "Post Internet Survival Guide" (2010). Dzięki tej publikacji i towarzyszącej jej serii wystaw, artystka stała się istotną częścią sztuki post-internetowej – nurtu w sztuce współczesnej, które zadaje pytanie, jak tworzyć sztukę po Internecie. Novitskova reprezentowała Estonię na biennale sztuki w Wenecji (2017). 

Dzieła