John Smith

John Smith

1952

John Smith jest autorem ponad 40 prac filmowych, wideo i instalacji pokazywanych w kinach, galeriach i telewizji na całym świecie. Ukończył studia filmowe w Royal College of Art w Londynie (1977); współpracował z London Filmmakers’ Co-op (obecnie LUX). Jego prace zdradzają wpływ sztuki konceptualnej; konstruowane w nich narracje eksponują własności języka filmowego. Stosując w dowcipny sposób repertuar środków wizualnych i dźwiękowych, niekiedy również środki werbalne, Smith ujawnia perswazyjną moc ruchomego obrazu. Artysta jest piewcą londyńskiej codzienności; wiele jego prac zakorzenionych jest w otoczeniu Wschodniego Londynu, gdzie mieszkał i pracował przez niemal całe życie. 

Dzieła