Mary Kelly

1941

Jest jedną z pionierek sztuki konceptualnej związaną z ruchem feministycznym drugiej fali, psychoanalizą oraz teorią i praktyką eksperymentalnego filmu. Pracuje jako profesorka na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Kształciła się w Stanach Zjednoczonych, we Florencji i St. Martinʼs School of Art w Londynie – w trakcie przemian społecznych związanymi z wydarzeniami 1968 roku. W Londynie związała się m.in. z ruchem feministycznym, lacanowską grupą czytelniczą i eksperymentalnymi grupami filmowymi Berwick Street Film Collective oraz London Women’s Film Group. Realizowała pionierskie projekty analizujące podział pracy ze względu na płeć zarówno w sektorze pracy najemnej, jak i nieodpłatnej pracy reprodukcyjnej. Razem z Berwick Street Film Collective współtworzyła głośny film Nightcleaners (Nocne sprzątanie, 1972–75) poświęcony kobietom sprzątających biura w trakcie walk o ich uzwiązkowienie. W ramach London Women’s Film Group brała udział w realizacji filmu Women of the Rhondda (Kobiety z Rhondda, 1973), przedstawiającym niewidoczną pracę troski świadczoną przez żony górników na rzecz rodziny i lokalnej społeczności. W ramach współdziałania z Margaret Harrison i Kay Hunt Kelly zrealizowała projekt badawczo-artystyczny Women &, Work: a document on the division of labor in industry (Kobiety i praca: zapis podziału pracy w przemyśle, 1975). Film Kelly Przed porodem (Antepartum, 1973) i jej wieloletni projekt Po porodzie – zapis (Post-Partum Document, 1973–79) poświęcone są analizie i reprezentacji ciąży i macierzyństwa jako pracy reprodukcyjnej i afektywnej.