Josip Vaništa (Grupa Gorgona)

17.05.1924

Josip Vaništa studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Zagrzebiu. Pracował także jako wykładowca na Wydziale Architektury. Jego pierwsza wystawa odbyła się w 1952 roku, zorganizował ją Miljenko Stančić w Zagrzebiu. Vaništę interesowała dematerializacja obiektu artystycznego, która przejawiała się w jego destrukcji albo w przemalowywaniu prac. Artysta często posługiwał się motywem linii horyzontalnej, umieszczając ją w różnych kontekstach. Ograniczając repertuar form do pojedynczych motywów, Vaništa występował przeciwko dominującemu ówcześnie w Jugosławii reżimowi progresywizmu. Był członkiem grupy Gorgona działającej w Zagrzebiu w latach 1959–1966. Jej trzon tworzyli: Josip Vaništa (ur. 1924), Julije Knifer (1924–2000), Marijan Jevšovar (1922–1998), Đuro Seder (ur. 1927), rzeźbiarz Ivan Kožarić (1921), architekt, malarz i fotograf Miljenko Horvat (1935–2012), historycy sztuki i krytycy: Radoslav Putar (1929–1994), Matko Meštrović (1933) i Dimitrije Bašičević (1921–1987), działający także jako artysta pod pseudonimem Mangelos. Okazjonalnie w ramach grupy pojawiały się dodatkowe osoby.