Romuald Kutera

Romuald Kutera

1949

Ukończył Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu w 1975 roku, dokładnie w czasie gdy Jan Świdziński w 12 tezach sztuki kontekstualnej sformułował jej założenia. Kutera uczestniczył w ruchu tej sztuki, związanej z performansami i happeningami, jak również w wystawie zorganizowanej przez Świdzińskiego w Lund w Szwecji, gdzie pojęcie sztuki kontekstualnej weszło do międzynarodowego obiegu. Jest jednym z założycieli Międzynarodowej Galerii Sztuki Najnowszej przy klubie studenckim Pałacyk we Wrocławiu. Kutera tworzy filmy, fotografie, instalacje przestrzenne, zajmuje się także rysunkiem i malarstwem.

 

 

Romuald Kutera
Romuald Kutera, fot. z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła