Romuald Kutera

Pejzaż morki 1 z cyklu "Filmy czytane"

Udostępnij:
Datowanie: n.d.
Technika: fotografia
Materiały: błona celuloidowa, papier
Rozmiar:wys. 70 cm, szer. 100 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 26.11.1982
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/1039
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Romuald Kutera
Romuald Kutera

Ukończył Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu w 1975 roku, dokładnie w czasie gdy Jan Świdziński w 12 tezach sztuki kontekstualnej sformułował jej założenia. Kutera uczestniczył w ruchu tej sztuki, związanej z performansami i happeningami, jak również w wystawie zorganizowanej przez Świdzińskiego w Lund w Szwecji, gdzie pojęcie sztuki kontekstualnej weszło do międzynarodowego obiegu. Jest jednym z założycieli Międzynarodowej Galerii Sztuki Najnowszej przy klubie studenckim Pałacyk we Wrocławiu. Kutera tworzy filmy, fotografie, instalacje przestrzenne, zajmuje się także rysunkiem...