Leszek Paul

Leszek Paul

1963

Dyplom uzyskał w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Autor wideo i fotografii, zajmuje się także malarstwem. Tworzy cykle fotografii, w których stara się uchwycić charakterystyczne elementy pejzażu, jak linie (wyznaczone przez architekturę lub ukształtowaniem powierzchni), światło, kolory. Podobnie na rejestracji rzeczywistości zbudowane są filmy artysty (All around you, 2008). Skoncentrowanie się na rzeczywistości prowadzi Paula do momentu, w którym w swoich pracach miesza ze sobą świat realny i filmowy, prawdziwy i fikcyjny, bliski marzeniom sennym, a granice między nimi są płynne, właściwie niezauważalne dla odbiorcy.

Karolina Jabłońska (Cytat za: Na zachętę do muzeum. Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, red. Anna Saciuk-Gąsowska, współpraca Grzegorz Musiał, Muzeum Sztuki, Łódź 2013, s. 124).

Dzieła