Konrad Kuzyszyn

Konrad Kuzyszyn

1961

Dyplom uzyskał w 1990 roku w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Łodzi na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Autor instalacji, fotografii, obiektów, filmów. Profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Podejmuje tematykę ciała i różnych aspektów cielesności, fizjologii i przemijania, wypowiadając się w fotografii, a także wykorzystując multimedia (telewizor, wideo, ekran ciekłokrystaliczny). We wczesnych pracach widoczna jest fascynacja nietrwałością życia człowieka, śmiercią i rozkładem. Z upływem lat jego twórczość stała się mniej ekspresyjna, a bardziej refleksyjna, rozważająca duchową kwestię kondycji ludzkiej.

(Cytat za: Na zachętę do Muzeum. Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuki pięknych, Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi, 2013, str. 92).

 

Konrad Kuzyszyn
Konrad Kuzyszyn, fot. Maciej Cholewiński, archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła