Wojciech Bruszewski

Wojciech Bruszewski

1947 - 2009

Jest jednym z ważniejszych prekursorów sztuki wideo i twórców kina strukturalnego w Polsce. Był współzałożycielem łódzkiego Warsztatu Formy Filmowej oraz członkiem toruńskiej grupy Zero-61. Poza pracą nad filmami, fotografią i instalacjami był również autorem dwóch powieści: Fotograf oraz Big Dick. W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Operatorskim, a w 1975 roku na Wydziale Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Bruszewski był artystą, który traktował twórczość jako działalność analityczną, dotyczącą specyfiki mediów i ich wpływu na percepcję. Często śledził zależności między warstwą wizualną i akustyczną, a także problemy związane z przekładem języka wizualnego i dźwiękowego na język symboliczny.

 

Wojciech Bruszewski
Wojciech Bruszewski, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła