Jan Bułhak

Obchód na Rossie

Udostępnij:
Datowanie: 1919
Technika: fotografia czarno-biała, brom
Materiały: papier fotograficzny, emulsja światłoczuła, karton
Rozmiar:z passe-partout: wys. 32,3 cm, szer. 24 cm; bez passe-partout: wys. 9,3 cm, szer. 16,5 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 18.07.2014
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/3036/29

Opis dzieła

Zbiór fotografii Jana Bułhaka podarowany Muzeum Sztuki w Łodzi przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego można zaliczyć do nurtu fotografii ojczystej. Bułhak obok fotografii artystycznej – określanej przez niego mianem fotografiki – uznał za swoją misję dokumentowanie tradycji i zabytków polskich oraz ukazywanie piękna rodzimego krajobrazu. W ten sposób świadomie pragnął przyczynić się do budowania tożsamości narodowej. Wśród podarowanych muzeum fotografii znalazł się zbiór dokumentujący wkroczenie wojsk polskich do Wilna wiosną 1919 roku. Jest to rodzaj albumu pamiątkowego, który zawiera fotografie dokumentów, insygniów władzy, portretowe zdjęcia dowódców wojskowych, m.in. marszałka Józefa Piłsudskiego czy generała Edwarda Rydza-Śmigłego, grupowe portrety członków armii, jak również podobizny rektora, prorektora i profesorów Uniwersytetu Wileńskiego. Udokumentowany został też przemarsz wojsk przez ulice Wilna. Wymowa tego albumu jest jednoznacznie patetyczna i podkreśla dumę z odzyskania niepodległości. Symbolika patriotyczna jest tutaj nierozerwalnie połączona z emanacją militarnej siły i religią katolicką: procesja z okazji obchodów święta Bożego Ciała pod Ostrą Bramą odbywa się w asyście wojskowych, sztandar drugiego pułku ułanów ukazuje podobiznę Marii Ostrobramskiej i napis „Obrońcom swoim wdzięczne Wilno”.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Jan Bułhak

Urodzony w Ostaszynie na Ziemii Nowogrodzkiej, zm. w Giżycku, studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, kształcił się w pracowni Hugo Erfurtha w Dreźnie. Kierował Zakładem Fotografii Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Założyciel i prezes Fotoklubu Wileńskiego (1927), współzałożyciel Fotoklubu Polskiego (1929) i ZPAF (1947). Twórca fotografiki i fotografii ojczystej. Przez większość życia związany z Wilnem.    

Inne dzieła tego artysty / artystki