Udostępnij:
Datowanie: 1918
Technika: malarstwo olejne
Materiały: farba olejna, płótno
Rozmiar:wys. 65 cm, szer. 53 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 24.03.1939
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/99
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Sala Neoplastyczna. Stan początkowy [2023-05-31-2024-12-31]

Romuald Kamil Witkowski

Malarz. Naukę malarstwa rozpoczął w 1899 roku w warszawskiej Szkole Rysunkowej. Następnie w latach 1901-1904 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod okiem Floriana Cynka, Józefa Unierzyskiego i symbolisty Jana Stanisławskiego. Artysta pozostawał wówczas pod wpływem stylistyki secesyjnej silnie obecnej w jego wczesnych, powstałych w tym okresie pracach. W 1904 roku wrócił do Warszawy, gdzie rok później po raz pierwszy zaprezentował swoje obrazy w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. W kolejnych latach wystawiał je tam wielokrotnie. W latach 1912-1913 przebywał we Francji, odwiedzając m.in. Paryż. Po powrocie aktywnie działał w środowisku...