Tadeusz Kulisiewicz

Kobieta z różańcem

Udostępnij:
Datowanie: 1931
Technika: drzeworyt
Materiały: papier, farba graficzna
Rozmiar:wys. 28,2 cm, szer. 13,9 cm
Sposób nabycia:przekaz
Data nabycia: 15.03.1988
Numer inwentarzowy: MS/SN/GR/1796/6
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Tadeusz Kulisiewicz

Grafik i rysownik. Studia artystyczne odbył w latach 1923–1929 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u Profesorów Mieczysława i Miłosza Kotarbińskich oraz Władysława Skoczylasa. W 1926 roku związał się ze  Stowarzyszeniem Polskich Artystów Grafików „Ryt” i debiutował na jego wystawie. W latach 1933–1939 prowadził kursy rysunku w ASP w pracowni Mieczysława Kotarbińskiego. Od 1946 roku był profesorem nadzwyczajnym rysunku ASP , a w 1950 został mianowany profesorem zwyczajnym grafiki.  W 1926 Kulisiewicz odkrył Szlembark, wieś w Gorcach. Odtąd  powracał tam często przez całe życie. Drzeworyty szlembarskie Kulisiewicza to grafiki...