Antoni Mikołajczyk

Odbicie rzeczywistości II

Udostępnij:
Datowanie: 1980 r.
Technika: kserokopia, relief, linoryt, fotografia
Materiały: papier fotograficzny
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 10.07.1981
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/1349/1-4
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Antoni Mikołajczyk

Artysta intermedialny, fotograf, malarz, twórca wideo i instalacji. W latach 1962-67 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa obronił w pracowni Bronisława Kierzkowskiego. Do 1969 roku był pracownikiem macierzystej uczelni. W latach 1972-77 i 1997-98 wykładał w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych), a od lat 90. do śmierci w 2000 roku w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny), gdzie prowadził pierwszą w Polsce Pracownię Sztuki Wideo. Był członkiem licznych działających w latach 60. i 70. awangardowych...