Stanisław Cierniak

Poranne słońce

Udostępnij:
Datowanie: przed 1939 r. (nd.)
Technika: chlorobrom
Materiały: papier fotograficzny
Rozmiar:wys. 30 cm, szer. 40 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 03.05.1979
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/336
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Stanisław Cierniak

Członek Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego, bliski przyjaciel Tadeusza Wańskiego. Był jednym z czołowych fotografików w Poznaniu, zdobywcą szeregu zagranicznych medali i dyplomów. Przeżył okupację, zmarł zaraz po wojnie.