Stanisław Cierniak

Stanisław Cierniak

1900 - 1950
Członek Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego, bliski przyjaciel Tadeusza Wańskiego. Był jednym z czołowych fotografików w Poznaniu, zdobywcą szeregu zagranicznych medali i dyplomów. Przeżył okupację, zmarł zaraz po wojnie.
Dzieła