Wspólnota Leeeżeć

EFV Wavhkerewe

Udostępnij:
Datowanie: 1993
Technika: film barwny z dźwiękiem
Materiały: kaseta VHS
Rozmiar:czas trwania 8 min 42 s min
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 2000
Numer inwentarzowy: MS/SN/V/13/9
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wspólnota Leeeżeć
Wspólnota Leeeżeć

Grupa artystyczna powołana w 1989 przez studentów kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego, którzy odwoływali się do łódzkiej akcji „Pomarańczowej Alternatywy”: Andrzej Miastkowski vel Egon Fietke – Prezes, Michał Pietrzak vel Jerzy Korzeń – oprawa muzyczna, Kamil Chrapowicki – KAM, Tomasz Wieczorek  - Barnaba, a także mieszkający od 1990 roku w USA Michał Garalak – czyli dr Marek Jahoda i Adrianna Rajch vel Stanisława Gołąb. Skład grupy zmieniał się wraz z nowymi projektami, nowymi wyzwaniami artystycznymi. Jej charakter można określić jako intermedialny, mocno oparty na nihilizmie. Należała do podobnej tradycji podziemnej kontestacji...