Tadeusz Brzozowski

Laundancja

Udostępnij:
Datowanie: 1981
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:wys. 102 cm, szer. 100 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 23.12.1982
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1597
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Tadeusz Brzozowski

Urodził się we Lwowie, zmarł w Rzymie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1936-39 i 1945). Obok Tadeusza Kantora uważany jest za jednego z najciekawszych artystów związanych z Krakowem. Był członkiem Grupy Młodych Plastyków (1945-48), Grupy Krakowskiej (od 1957) i ruchu Phases (1959-75). Wykładał w Politechnice Krakowskiej (1945-54), Szkole Kenara w Zakopanem (1954-69), Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (1962-79) i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1979-81). Jego malarstwo, początkowo figuratywne, ale przepełnione metaforą i groteską, stopniowo ulegało wpływom ekspresjonizmu i kubizmu. Od połowy lat 50....