Udostępnij:
Datowanie: 1937
Technika: drzeworyt
Materiały: farba graficzna, papier
Rozmiar:wys. 25,4 cm, szer. 15,5 cm
Sposób nabycia:przekaz
Data nabycia: 15.03.1988
Numer inwentarzowy: MS/SN/GR/1785
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Stanisław Ostoja-Chrostowski

Grafik, profesor i rektor warszawskiej ASP. Studia malarskie rozpoczął w Moskwie, następnie kontynuował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, przemianowanej w 1932 roku w Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie u Władysława Skoczylasa, Edmunda Bartłomiejczyka, Ludwika Gradowskiego i Bonawentury Lenarta. Po śmierci Władysława Skoczylasa, objął po mistrzu  kierownictwo Katedry Grafiki Artystycznej(1937). Po drugiej wojnie światowej był pierwszym rektorem warszawskiej ASP. Twórczość graficzną zaczynał od akwafort, stalorytu, miękkiego werniksu, miedziorytów, a następnie poświęcił  się całkowicie drzeworytowi. Do osiągnięcia, znalezienia...