Udostępnij:
Datowanie: 1965
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno, farba olejna
Rozmiar:wys. 50 cm, szer. 50 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 02.1968
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/572

Opis dzieła

„12" to obraz olejny na płótnie. Abstrakcyjna kompozycja ukazuje umieszczoną centralnie nieregularną formę zbliżoną kształtem do zdeformowanego koła - dysku o niejednorodnej strukturze z widocznymi zarysowaniami i rzędami drobnych kropek. Otacza ją rodzaj ramy namalowanej wzdłuż krawędzi. W samym środku znajduje się niewielkich rozmiarów jasny kwadrat. Formy prowadzą wzrok niejako „w głąb” płótna. Sama kompozycja jest wyjątkowo oszczędna i surowa. Paleta barwna ograniczona jest tu do minimum. Dominują ciemne, „ziemiste” brązy i szarości. To, co interesuje tu Bogusława Balickiego to rozważania nad osiowymi układami kompozycyjnymi.

Artysta znany jest przede wszystkim jako autor plakatów, których tworzeniem zajmował się od 1967 roku. Jego realizacje stanowiły kontynuację konstruktywistycznego i funkcjonalistycznego nurtu w typografii zapoczątkowanego w Polsce przez Władysława Strzemińskiego jeszcze przed II wojną światową. Tradycje awangardowe były szczególnie obecne w Lodzi, gdzie Strzemiński mieszkał od 1931 roku, a w latach 1945 – 1950 wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi). Balicki studiował na tej samej uczelni w latach 1957–1962, a w gronie jego wykładowców znalazło się wielu dawnych uczniów Strzemińskiego. Wywarło to niewątpliwy wpływ na twórczość młodego wówczas artysty, podobnie jak współpraca z Muzeum Sztuki w Łodzi, którą wraz ze Stanisławem Łabęckim podjął pod koniec lat 60. projektując plakaty i katalogi do ważnych wystaw. Równolegle do twórczości graficznej Balicki realizował się także w obszarze malarstwa, tworząc kompozycje w których, jak w omawianej pracy, istotne miejsce zajmowała forma abstrakcyjna. Artysta dążył do tego, by była ona jak najprostsza, a jednocześnie najmocniej działająca. Podobnie jak w plakatach, także w pracach malarskich silnie zaznaczały się nawiązania do tradycji europejskiej awangardy plastycznej.

Dorota Stolarska-Kultys

Opis prosty

„12" to obraz olejny na płótnie. Kompozycja nie przedstawia nic konkretnego. Ukazuje formę zbliżoną kształtem do koła. W samym środku znajduje się niewielkich rozmiarów jasny kwadrat. Dookoła formę otacza „ramka”. Kolory są ciemne i zgaszone. Dominują brązy i szarości. Jedynie kwadrat w środku jest biały. Bogusława Balickiego w malarstwie najbardziej interesowała forma.

Dorota Stolarska-Kultys

Opis dla osób ze spektrum autyzmu

Bogusław Balicki był malarzem. Zajmował się też projektowaniem plakatów. Obraz nosi tytuł „12”. Obraz jest abstrakcyjny. Oznacza to, że nie przedstawia niczego. Najważniejsze dla artysty są zestawienia figur geometrycznych. Na obrazie widać kilka figur. Są ułożone jedna na drugiej. U spodu znajdują się dwa kwadraty. Na nich namalowany jest nieregularny, przypominający okrąg, kształt. Pośrodku okręgu artysta namalował niewielki jasny kwadrat. Cały okrąg podziurawiony jest niewielkimi okrągłymi otworami. Otwory są ułożone w rzędy.

Maciej Cholewiński, konsultacja ekspercka: Aleksandra Oszczęda.

Audiodeskrypcja

Autor: Bogusław Balicki

Tytuł: „12”

Wymiary: wysokość 50 cm, szerokość 50 cm

Technika: malarstwo olejne na płótnie

Rok powstania: 1965

Praca Bogusława Balickiego to kwadratowy obraz olejny namalowany na płótnie. Krawędzie płótna obiegają ciemnobrązowe około pięciocentymetrowej szerokości pasy, tworzące malarską ramę dla okrągłej, choć nieidealnej, stalowo szarej formy o średnicy 40 centymetrów na czarnym tle. Stalowa farba tworząca figurę jest rytmicznie, regularnie ponakłuwana. Otworki tworzą uporządkowane rzędy i kolumny. W centrum figury znajduje się biały kwadrat o bokach długości około 4 centymetrów. 

Obraz „12” Bogusława Balickiego to dzieło malarskie, nietypowe w przewadze projektów graficznych artysty. Balickiego uważa się za kontynuatora typograficzno-konstruktywistycznego nurtu zapoczątkowanego przez Władysława Strzemińskiego.  Bogusław Balicki projektował we współpracy ze Stanisławem Łabęckim i wspólne prace sygnowali Balicki&Łabęcki. Częstym zleceniodawcą dla duetu było Muzeum Sztuki w Łodzi pod dyrekturą Ryszarda Stanisławskiego.

Agnieszka Wojciechowska-Sej, konsultacja ekspercka: Magdalena Rutkowska.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Bogusław Balicki

Balicki Bogusław (25 czerwca 1937, Czortków, 19 kwietnia 2010, Łódź). Plakacista. Absolwent łódzkiej PWSSP (1964). Profesor macierzystej uczelni, pedagog w WSHE w Łodzi. Jego plakaty wywodzą się z typograficznej szkoły łódzkiej, tradycji konstruktywistycznej wywodzącej się z doświadczeń Władysława Strzemińskiego. Przez 12 lat tworzył ze Stanisławem Łabęckim odnoszący liczne sukcesy zespół projektowy. m.cholewiński