Władysław Hasior

Pamięci przyjaciela

Udostępnij:
Datowanie: 1974
Technika: technika własna, asamblaż
Materiały: farba, futro sztuczne, filc, płyta pilśniowa
Rozmiar:wys. 60 cm, szer. 51 cm, głęb. 16 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 30.08.1975
Numer inwentarzowy: MS/SN/R/200

Opis dzieła

„Pamięci przyjaciela" to asamblaż składający się z czarnego pilśniowego kapelusza umieszczonego na złotym, prószonym tle, otoczonego wychodzącym spod ramy do wewnątrz czarnym futrem. Istnieje kilka wersji tej pracy funkcjonujących pod takim właśnie tytułem i nieznacznie różniących się od siebie kompozycyjnie. W sposób charakterystyczny dla całej swojej twórczości Władysław Hasior wykorzystał w nich przedmioty znalezione, banalne i codzienne. Zainspirowała go twórczość powojennych surrealistów z grupy Phases, z którymi zetknął się podczas podróży po Europie na początku lat 60. Pod ich wpływem podjął się eksperymentów formalnych, które doprowadziły do wyprowadzenia obrazu z rzeczywistości dwuwymiarowej i zastąpienie jej kompozycjami tworzonymi z wykorzystaniem przedmiotów. Były to z reguły rzeczy pozbawione wartości, zwykłe odpadki, co zbliżało jego praktykę do działań artystów włoskich tworzących w nurcie Arte-Povera. Autor kolekcjonował je i umieszczał w nowym, często zaskakującym, kontekście. Hanna Kirchner, znawczyni twórczości Hasiora, pisała, że jest „poetą rzeczy i filozofem badającym dialektykę ich egzystencji w świecie ludzkim. Składa swoje ołtarzyki, pomniki nagrobkowe, kapliczki jak gdyby z przedmiotów współżyjących z człowiekiem, tworzących jego naturalne otoczenie, zużytych przeto i biednych. Służą mu jako maska, aluzja.” ( „Hasior", w: „Ty i ja”, styczeń 1966). Również w asamblażu „Pamięci przyjaciela" zawarty został pewien filozoficzny pierwiastek i refleksja nad ludzkimi sprawami, które pojawiają się w niej za pośrednictwem przedmiotu. Artysta odnosi się tu do uniwersalnego, archetypicznego motywu przyjaźni. Wykorzystuje kapelusz, przedmiot bardzo osobisty, chroniący głowę i wyróżniający właściciela, który umieszczony w centrum kompozycji tworzy rodzaj kapliczki stanowiącej formę upamiętnienia czy rodzaj hołdu dla przyjaźni. Futro, które go otacza to symbol sensualny i zmysłowy, wprowadza do pracy element wciągającej tajemniczości i niepokoju.

Dorota Stolarska-Kultys
 

Opis prosty

„Pamięci przyjaciela" to kompozycja, której głównym elementem jest czarny kapelusz. Został on umieszczony na złotym tle. Otacza go czarne futro. Jest umieszczone pod ramą. Artysta posługuje się w pracy przedmiotami, które znajduje. Często są to odpadki i rupiecie. Jest to cecha charakterystyczna całej jego twórczości. Za pomocą kapelusza tworzy formę ołtarzyka. W ten sposób upamiętnia przyjaźń z innym człowiekiem.

Dorota Stolarska-Kultys

Opis dla osób ze spektrum autyzmu

Władysław Hasior był rzeźbiarzem. Rzeźby wykonywał ze znalezionych przedmiotów. Praca jest oprawiona w drewniane ramy. Wygląda jak namalowany obraz. Na brązowym tle znajduje się kapelusz. Otoczony jest futrem. Przedmioty są prawdziwe. Przyjaciel artysty nosił na głowie kapelusz, dlatego rzeźba nosi tytuł „Portret przyjaciela”.

Maciej Cholewiński, konsultacja ekspercka: Aleksandra Oszczęda.

Audiodeskrypcja

Autor: Władysław Hasior

Tytuł: „Pamięci przyjaciela”

Rok powstania: 1974

Technika: asamblaż

Tworzywo: farba, futro sztuczne, filc, płyta pilśniowa

Wymiary: wysokość 60 cm , szerokość 51 cm,  głębokość 16 cm, 

Praca Władysława Hasiora jest asamblażem. Składa się z dwóch głównych elementów: prostokątnego obrazu w ramie oraz melonika.

Obraz jest prostokątem stojącym o proporcjach 4:3 w prostej, ciemnej, czarno-brązowej ramie. Niezagruntowana płyta pilśniowa pociągnięta jest rzadką, czarną farbą, mocniej przy ramie. Jaśniejsze pole w centrum płótna ma wielkość owalnego półmiska.

Na brzegach płótna naklejono czarne sztuczne futro o długim włosiu, zaczesanym do środka pracy.

W centrum naklejono melonik, rondem do płótna. Melonik jest wykonany z czarnego filcu, z czarną rypsową taśmą wokół korony. Dno kapelusza jest wypchnięte.

Tytuł pracy nawiązuje do konwencji malarskiego portretu oraz konwencji czarno-białego bądź sepiowanego zdjęcia z czarną winietą.

Leszek Karczewski, Agnieszka Wojciechowska-Sej, konsultacja ekspercka: Magdalena Rutkowska.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

wystawa Władysława Hasiora

Władysław Hasior
Władysław Hasior

Rzeźbiarz, malarz, projektant o wpływie na polskie życie artystyczne lat 60. i 70  XX wieku podobnym do tego, jakie miał Tadeusz Kantor. W 1947 roku rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem pod kierunkiem  Antoniego Kenara. Po maturze w 1952 roku wyjechał do Warszawy, gdzie zdał na Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych. Studiował w pracowni  Mariana Wnuka w latach 1952-1958. Dyplom - Ceramiczne Stacje Męki Pańskiej, który obronił w 1958 roku, podarował do kościoła w Nowym Sączu.  Po ukończeniu studiów powrócił do Zakopanego i do 1968 roku pracował jako nauczyciel w swojej pierwszej szkole artystycznej, Państwowym...