Wspólnota Leeeżeć

Kim jesteśmy

Udostępnij:
Datowanie: 1997
Technika: film barwny z dźwiękiem
Materiały: kaseta VHS
Rozmiar:czas trwania 5 min 58 s min
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 2000
Numer inwentarzowy: MS/SN/V/13/2

Opis dzieła

Film „Kim jesteśmy" należy do cyklu „Kino Modzistyczne", stanowiącego jeden z obszarów działania Wspólnoty Leeeżeć. Składają się na niego prace wideo zrealizowane w latach 1991–1999. Tytuł zbioru pochodzi od stworzonego przez ugrupowanie neologizmu „modzizm”, wywiedzionego od czasownika „modzić” i będącego swego rodzaju kpiną z popularnych w sztuce „izmów”. Członkowie Wspólnoty często podkreślali swoją opozycję wobec osiągnięć neoawangardy, uważając jej przekaz za zbyt hermetyczny czy nawet podważający jej „awangardowość”. Ze swoimi intermedialnymi działaniami wychodzili na ulice, tworząc instalacje i graffiti oraz organizując happeningi i akcje artystyczne. Podważali w nich zastany porządek, obowiązujące normy i konwencje, szydzili z różnych systemów i fundamentalizmów. W groteskowej i często absurdalnej zabawie językiem odnosili się często do skonwencjonalizowanych zwrotów i sloganów. Nie inaczej jest w przypadku pracy „Kim jesteśmy". Wykorzystując materiał z lokalnej portorykańskiej telewizji, artyści podkładają głos pod pojawiające się w nim postacie. Jedna z nich zostaje przedstawiona jako przedstawiciel Wspólnoty na Amerykę Południową, prezentujący na wizji absurdalne założenia programowe ugrupowania. Wypowiedź, okraszona materiałem filmowym, przypomina nieco Polską Kronikę Filmową z okresu PRL. Zdjęcia ukazują leżących w przestrzeni miasta i na plaży ludzi, a komentator opowiada o specyfice i problemach Wspólnoty. Całość ma żartobliwą, nieco irracjonalną formę swobodnej zabawy. Autorzy są dalecy od poprawności, kpią z nieodpowiedniego akcentu komentatora, południowoamerykańskich nazwisk czy z polityków, stawiając obok siebie chilijskiego dyktatora Augusto Pinocheta i prezydentkę Nikaragui Violettę Chamorro. Wszystko robione jest z dużym przymrużeniem oka. W działalności Wspólnoty Leeeżeć dostrzec można inspiracje twórczością dadaistów, futurystów czy surrealistów.

Dorota Stolarska-Kultys

Opis prosty

Film „Kim jesteśmy" to krótki film. Został w nim wykorzystany materiał z telewizji. Autorzy podkładają pod niego głos. Udają, że to studio w Puerto Rico. Siedzą w nim dwie kobiety i mężczyzna. Mężczyzna to przedstawiciel Wspólnoty Leeeżeć. Przedstawia program grupy. Podczas jego wypowiedzi prezentowany jest materiał filmowy. Zdjęcia ukazują leżących w mieście i na plaży ludzi. Całość ma formę żartu i zabawy.

Dorota Stolarska-Kultys

Opis dla osób ze spektrum autyzmu

Autorzy filmu „Kim jesteśmy” wykorzystali materiał z portorykańskiej telewizji. Zmienili w tym materiale dźwięk. Nagrali swoje głosy i dołączyli je do filmu. Udają, że tak właśnie mówią  pojawiające się na ekranie postaci. Występujący w filmie mężczyzna zostaje przedstawiony jako przedstawiciel Wspólnoty. Opowiada o Wspólnocie i jej programie. Mówi, że członkowie Wspólnoty interesują się leżeniem. Wypowiedzi są pozbawione większego sensu. Całość ma formę żartu i zabawy.

Katarzyna Kończal, konsultacja ekspercka: Aleksandra Oszczęda.

Audiodeskrypcja

Autor: Wspólnota Leeeżeć
Tytuł: „Kim jesteśmy”
Rok powstania: 1997
Tworzywo: kaseta VHS
Czas trwania: 5 minut  58 sekund
Ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi

Czołówka filmu: w centrum biały krzyż równoramienny. Między ramionami, na czarnym tle,  
w lewym górnym rogu: „WSPO”, w prawym górnym „LNOT”, w lewym dolnym: „ALEE”, w prawym dolnym: „EZEC”. Od narożników nachodzi nowa plansza z napisem: „LYYYING CINEMA PRESENTS”. Autorzy „Kim jesteśmy” wykorzystali  materiał z lokalnej portorykańskiej telewizji i podłożyli głos pod pojawiające się w nim postaci – dwie kobiety i mężczyznę - w studio telewizyjnym. Mężczyzna zostaje przedstawiony jako przedstawiciel Wspólnoty na Amerykę Południową. Prezentuje na wizji absurdalne założenia programowe ugrupowania. W filmie pojawiają  się sekwencje z miejskiej przestrzeni oraz sceny w studio.

Film rozpoczyna się ujęciem na ciemnoskórego mężczyznę siedzącego na murku, przy którym stoi rower. Kamera się oddala i kręci miejską panoramę - po prawej zabudowania na wzgórzu, po lewej morze. Na tym tle napis: „KIM JESTEŚMY”, a następnie: „DONIESIENIA AKTUALNE Z PUERTO RICO”. Przenosimy się do studia telewizyjnego. Siedzą w nim, za pulpitem, dwie kobiety i mężczyzna pomiędzy nimi. Na stole rozłożone kartki. Za plecami postaci napis: „NEWSLINE”. Zdjęcia w miejskiej przestrzeni skupiają się na elementach zawierających nazwę „Puerto Rico” - są to więc różnego rodzaju szyldy, tablica rejestracyjna, nazwy instytucji na budynkach, tablica z mapą  oraz na ludziach siedzących lub leżących na ławkach, murkach, fontannie lub na plaży. Co jakiś czas, na chwilę, autorzy materiału pokazują ujęcie ze studia.  Napisy końcowe na tle zmieniającego się ujęcia  morza i miejskiej panoramy: „WYSTĄPILI: HAVIER UMBERTO MONSALVE CAMACIO ROMERO ANAIA, EGON FIETKE, PAWEL PALLESTER I INNI, ZDJĘCIA/MONTAZ: ROJEK, OPRACOWANIE DZWIENKOWE: IREK MIREK/ WSPOLNOTA LEEEZEC, REZYSERIA: GRALAK, PRODUKCJA WSPOLNOTA LEEEZEC”.

Członkowie Wspólnoty Leeeżeć w swoich działaniach podważają zastany porządek, obowiązujące normy i system wartości. W swoich działaniach wykorzystują absurd
i prowokację. Wyrażają się w niemal wszystkich mediach i obszarach aktywności – akcjach ulicznych, filmie, grafitti, instalacjach przestrzennych.

Katarzyna Kończal, konsultacja ekspercka: Magdalena Rutkowska.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wspólnota Leeeżeć
Wspólnota Leeeżeć

Grupa artystyczna powołana w 1989 przez studentów kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego, którzy odwoływali się do łódzkiej akcji „Pomarańczowej Alternatywy”: Andrzej Miastkowski vel Egon Fietke – Prezes, Michał Pietrzak vel Jerzy Korzeń – oprawa muzyczna, Kamil Chrapowicki – KAM, Tomasz Wieczorek  - Barnaba, a także mieszkający od 1990 roku w USA Michał Garalak – czyli dr Marek Jahoda i Adrianna Rajch vel Stanisława Gołąb. Skład grupy zmieniał się wraz z nowymi projektami, nowymi wyzwaniami artystycznymi. Jej charakter można określić jako intermedialny, mocno oparty na nihilizmie. Należała do podobnej tradycji podziemnej kontestacji...