Ośrodek Kondensacji Formy - Stefan Krygier

Udostępnij:
autor: HaWa
tytuł: Ośrodek Kondensacji Formy - Stefan Krygier
czas emisji: 00:19:17
produkcja: ms, HaWa
rok: 2023

Opis

Wystawa Stefana Krygiera w Wenecji, obejmie trzy najważniejsze prace tego malarza, architekta i profesora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, występujące pod wspólną nazwą Ośrodek Kondensacji Formy. Wystawa zorganizowana przez Muzeum Sztuki, zbiega się ze stuleciem urodzin artysty i będzie pierwszą tej skali międzynarodową prezentacją dorobku czołowego przedstawiciela łódzkiej awangardy, ucznia i współpracownika Władysława Strzemińskiego.

Prezentowane na wystawie obiekty, to monumentalne kompozycje przestrzenne o zmiennych układach składowych (fraktali). Nowatorska idea tych kompozycji zasadza się na ich interaktywnym charakterze „swobodnej gry" rozprzestrzeniających się elementów, której zakres działania jest funkcją aktywności i wrażliwości przypadkowych jej uczestników. Tegoroczna inicjatywa Muzeum Sztuki w Łodzi w Wenecji zbiega się z otwarciem 18. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji / Biennale Architektury, którego hasłem przewodnim jest  Laboratorium przyszłości.

Przy powstawaniu tej wystawy towarzyszyła nam idea powiązania Wenecji, miasta po którym zamiast samochodów poruszają się łodzie, z Łodzią, jako miastem w której realizowane są wybitne projekty kulturalne. Weneckie doki i stare wybrzeże na wyspie Giudecca, wśród najstarszych warsztatów szkutniczych, obok kompleksu pracowni twórczych weneckiej Akademii Sztuk Pięknych jest niezwykle inspirującą przestrzenią do tworzenia wystaw.

W trakcie trwania wystawy Stefana Krygiera w Wenecji, Muzeum przygotowało 12 lipca na nabrzeżach Giudecci koncert najwybitniejszego polskiego kompozytora awangardowego, twórcy metaplastyki kompozycji przestrzenno muzycznych, autora Unizmu w muzyce, Zygmunta Krauzego. Wystawę zakończy uroczysty finisaż, połączony z największym w Wenecji festynem w kościele Redentore na Giudecce.

„Ośrodek Kondensacji Formy stanowi otwartą strefę przestrzenną. Jako zbiór kształtów o określonym charakterze, jest punktem odniesienia dla odpowiadających im formą elementów ruchomych, które mogą być rozprzestrzenione poza obrębem ośrodka. Elementy te mogą być umieszczone w różnych sytuacjach - zarówno przez autora, jak i przez inne osoby. Rozprzestrzeniane elementy ośrodka stwarzają „Układ Otwartej Wyobraźni" i „Swobodnej gry". Zamiast ograniczonej strefy w plastyce proponuję ośrodek kondensacji formy, którego zakres działania nie jest ograniczony w czasie ani w przestrzeni. Integralne elementy ośrodka stają się własnością każdego. Strefa działania ulega ciągłemu rozprzestrzenianiu i obejmuje coraz to inne sytuacje, wynikające z aktywności uczestników gry. "

„Stefan Krygier"

Jubileuszowa (100 - lecie urodzin) wystawa malarstwa, obiektów przestrzennych i projektów architektonicznych Stefana Krygiera (1923-1997), towarzysząca Biennale Architektury w Wenecji od 18 maja do 31 lipca.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Elementy powiązane - obiekty
Elementy powiązane - dzieła