Księga pamiętnikarza - wykład Jacka Olczyka

Udostępnij:
tytuł: Księga pamiętnikarza - wykład Jacka Olczyka
autor: Jacek Olczyk
rodzaj wydarzenia: Wykład
miejsce wydarzenia: ms², Ogrodowa 19, sala audiowizualna
termin wydarzenia: 27 września 2019, godz. 18.00
czas emisji: 1:30:34
produkcja: Muzeum Sztuki w Łodzi
adnotacja:

Opis

Wykład był próbą przybliżenia zmagań Tadeusza Peipera z samym sobą, z warunkami życia w powojennej Warszawie i pracą nad „Księgą pamiętnikarza”. Przybliżenie to będzie podwójne, oczami samego Peipera i ludzi z jego epoki.

Jacek Olczyk - historyk literatury, pisarz, tłumacz. W latach 2008-2012 lektor języka polskiego na Uniwersytecie Blaise Pascal w Clermont-Ferrand (Francja). Badacz literatury eksperymentalnej, w tym francuskiej grupy Oulipo oraz XX-wiecznych teorii poetyckich. Ukończył doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim i INALCO w Paryżu. Stypendysta MKiDN (2013). Przekładał Georgesa Pereca (Teatr I, Kraków 2010, Urodziłem się. Eseje, Kraków 2012). Autor monografii Życie literackie w Krakowie (Kraków 2016) oraz książki Literatura polska w świetle przymusów Oulipo (Kraków 2019). W przygotowaniu książka o krakowskich latach Tadeusza Peipera.

Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu seminariów a/symetrie. Seminaria mają na celu stworzenie wielowymiarowych portretów artystów awangardowych, których twórczość i praca teoretyczna sytuują się na przecięciu sztuk. Dzięki multiplikacji języków krytycznych (seminaria są w zamyśle interdyscyplinarne i biorą w nich udział przedstawiciele różnych dyscyplin) postaramy się nakreślić sylwetki twórców łączących w swojej praktyce odrębne dziedziny wiedzy lub też wskazywać związki między przedstawicielami literatury i sztuk wizualnych wywodzącymi się z tego samego teoretycznego lub filozoficznego źródła.

Wydarzenie organizowane we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Awangardą UJ.