Debora Vogel dzisiaj - dyskusja wokół wystawy

Udostępnij:
tytuł: Debora Vogel dzisiaj - dyskusja wokół wystawy
autor: Joanna Bednarek, Tomasz Majewski, Paweł Mościcki, Karolina Szymaniak
rodzaj wydarzenia: Spotkanie, dyskusja
miejsce wydarzenia: ms2, sala audiowizualna
termin wydarzenia: 11.01.2018
czas emisji: 1:20;02
produkcja: Muzeum Sztuki w Łodzi
adnotacja:

Opis

Dyskusja towarzysząca wystawie Montaże. Debora Vogel i nowa legenda miasta.

Udział wzięli: Joanna Bednarek, Tomasz Majewski, Paweł Mościcki.

Prowadzenie: Karolina Szymaniak

Celem dyskusji było zobaczenie twórczości Debory Vogel w perspektywie powojennej, w tym również postmodernistycznej humanistyki. Dyskusja ma umożliwić zastanowienie się nad tym, na ile refleksja Vogel jest dziś żywa, gdzie są jej martwe punkty. Również nad tym, co pozostaje z historycznego kontekstu twórczości Vogel, a na ile rekonfiguracja jej idei w późniejszym czasie coś otwiera. I po co w związku z tym warto jest dzisiaj zajmować się Deborą Vogel.

Debora Vogel (1900-1942) – dziś na nowo odkrywana awangardowa pisarka, krytyczka i teoretyczka sztuki. Wystawa dotyczy jej związków z praktykami awangardowymi okresu międzywojennego, przede wszystkim w Polsce, m.in. z twórczością artystów z lwowskiej grupy „artes”, Grupy Krakowskiej, oraz twórców indywidualnych, m.in. Leona Chwistka i Władysława Strzemińskiego. Zaprzyjaźniona z Brunonem Schulzem i Witkacym, Debora Vogel była nie tylko niestrudzoną propagatorką nowych koncepcji sztuki, cenioną przez artystów autorką teorii montażu i fotomontażu, ale także autorką radykalnych prób przełożenia doświadczenia wizualnych praktyk awangardy na język literatury, czynionych po polsku i w języku jidysz.

Joanna Bednarek – filozofka, pisarka. Obszar kompetencji i zainteresowań: na przecięciu poststrukturalizmu, feminizmu, marksizmu autonomistycznego i literatury. Autorka książek Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki (2012), Joanna Bednarek - Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię? (2015). Publikowała w pismach „Nowa Krytyka”, „Czas Kultury” i „Krytyka Politycznej”, „FA-art”.

Tomasz Majewski – kulturoznawca i filmoznawca, związany z Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłada historię filmu animowanego w Szkole Filmowej w Łodzi oraz historię kultury na Uniwersytecie Łódzkim. Autor książki Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna (2011). Redaktor tomów Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna (2009), Pamięć Shoah (2009) i Memory of the Shoah. Cultural Representations and Commemorative Pratices (2010). Publikował w „Kwartalniku filmowym", „Kulturze współczesnej", „Dialogu", „Tekstach Drugich".


Paweł Mościcki
– filozof, eseista i tłumacz, adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Członek redakcji kwartalnika „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”. Redaktor tomu Maurice Blanchot. Literatura ekstremalna (2007) oraz autor książek: Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej (2008), Godard. Pasaże (2010), Idea potencjalności. Możliwość filozofii według Giorgio Agambena (2013), My też mamy już przeszłość. Guy Debord i historia jako pole bitwy (2015).

Karolina Szymaniak – literaturoznawczyni, kulturoznawczyni, redaktorka, tłumaczka, lektorka języka jidysz w Polsce i zagranicą, animatorka kultury. Adiunkt w Zakładzie Studiów Żydowskich przy Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka książki Być agentem wiecznej idei. Przemiany przeglądów estetycznych Debory Vogel (2006), redaktorka tomów m. in. Rachela Auerbach, Pisma z getta warszawskiego (2015), Warszawska awangarda jidysz. Antologia (2005). Jej teksty ukazały się m.in. w pismach „Midrasz”, „Znak”, „Teksty Drugie”, „Tygodnik Powszechny”.


Więcej o wystawie. 


  

Elementy powiązane - obiekty