"Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście" - premiera książki Agaty Zysiak

Udostępnij:
tytuł: "Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście" - premiera książki Agaty Zysiak
autor: Agata Zysiak, Joanna Wawrzyniak, Rafał Stobiecki, Włodzimierz Andrzej Rostocki
rodzaj wydarzenia: Spotkanie, dyskusja
miejsce wydarzenia: ms2, sala audiowizualna
termin wydarzenia: 7.06.2017
czas emisji: 1:55:51
produkcja: Muzeum Sztuki w Łodzi
adnotacja:

Opis

W roku 1945 w Łodzi powstał uniwersytet. W tym zdaniu zawiera się wszystko:

Łódź – robotnicze centrum i drugie największe miasto w kraju; po ponad póoacute;ł wieku starań wreszcie miało pełnoprawną wyższą uczelnię. 
1945 rok - nowy rozdział w historii Polski to początek powojennej odbudowy, socjalistycznej modernizacji, otwarcie struktur społecznych.
Uniwersytet - narzędzie zmiany społecznej, projekt inteligencji dla robotniczych mas, nowa instytucja na nowe czasy.

„Punkty za pochodzenie” to książka o projekcie socjalistycznego uniwersytetu, powołanego w Łodzi w 1945 roku. Ujmując powojenną odbudowę Polski jako modernizację, śledzi próby otwarcia szkolnictwa wyższego dla klas pracujących. Podejmuje zarówno tematy naukowe, polityczne, jak i dotyczące dokonującej się zmiany społecznej: rozbudzonych nadziei, reform i ich społecznych konsekwencji.

Z recenzji prof. Michaela D. Kennedy'ego:
„Kiedy rozważam jakość pracy naukowej, staram się brać pod uwagę nie tylko bogactwo materiału empirycznego oraz naukową i teoretyczną głębię badania, które to elementy są obecne w recenzowanej pracy. Mam przed wszystkim nadzieję dowiedzieć się czegoś ważnego. W przypadku końcowych ustaleń pracy uważam, że mamy do czynienia z tego typu istotnym i empirycznie udokumentowanym odkryciem naukowym”.

Z recenzji prof. dr. hab. Włodzimierza Wincławskiego:
„W książce Agaty Zysiak dostrzegam krytycyzm w postrzeganiu rzeczywistości społecznej powojennej Polski, co pozwoliło Autorce na postawienie wielu celnych pytań. Zaowocowało to walorami dzieła: wskazaniem luk w badaniach powojennych dziejów Polski, próbą wypełnienia tych luk, pokazaniem sprzeczności i wielowymiarowości dokonujących się procesów modernizacyjnych, na co nie zdobyła się dotąd historiografia, przynosząca spłaszczony obraz rzeczywistości”.

W dyskusji udział wzięli: dr Agata Zysiak (Uniwersytet Łódzki/Uniwersytet Warszawski), prof. Rafał Stobiecki (Uniwersytet Łódzki), dr Joanna Wawrzyniak (Uniwersytet Warszawski), moderator: dr Andrzej Rostocki (Uniwersytet Łódzki).

Współorganizatorem spotkania był Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.


Agata Zysiak – socjolożka kultury, zajmuje się socjologią historyczną i badaniami biograficznymi. Stypendystka m.in. Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie, Fundacji Kościuszkowskiej, visiting fellow m.in. na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor oraz na Wolnym Uniwersytecie Berlina. Współautorka książki „Opowiedzieć uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach...”. Obecnie prowadzi na Uniwersytecie Warszawskim badania porównawcze przemian klasy robotniczej w miastach poprzemysłowych Polski i USA.

Joanna Wawrzyniak – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Międzyzakładową Pracownią Pamięci Społecznej. Interesuje się pamięcią zbiorową i indywidualną, historią społeczną i intelektualną oraz transformacją w Europie Wschodniej po 1989 roku. Obecnie pracuje nad książką o historii polskich badań nad pamięcią oraz projektami dotyczącymi pamięci pierwszych lat transformacji i socjologii Stefana Czarnowskiego.

Rafał Stobiecki – historyk historiografii. Kierownik Katedry Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii UŁ. Główne zainteresowania badawcze: historiografia okresu PRL-u, rosyjska i radziecka historiografia XIX i XX w., emigracyjne dziejopisarstwo polskie po 1945 r. Autor m.in.: “Historia pod nadzorem. Spory o nowy model historii w Polsce – druga połowa lat czterdziestych – początek lat pięćdziesiątych” (1993), “Bolszewizm a historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów” (1998), “Słownik biograficzny historyków łódzkich” (współautor wraz z J. Kitą, 2000), “Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r.” (2005), “Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna…, ale skomplikowana. Studia i szkice” (2007), “Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku” (2014), “W poszukiwaniu innej historii. Antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu” (wprowadzenie, redakcja wraz z S. M. Nowinowskim, 2015)

Włodzimierz Andrzej Rostocki - dr socjologii, emerytowany pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1991 analityk polskiego rynku książki. Autor list bestsellerów publikowanych w łódzkim „Bestsellerze”, w „Ex Librisie” i „Rzeczpospolitej” („Rzecz o książkach”). Autor felietonów poświęconych rynkowi książki w „Tygodniku Powszechnym” („Książki w Tygodniku”) i książkom w „Dzienniku Łódzkim”. Nominowany w roku 2004 do nagrody Polskiej Izby Książki „w kategorii PRASA za najciekawszą prezentację książki w mediach”. Przez kilkanaście lat juror w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książki. Publicysta rynku książki, autor ponad 800 artykułów i recenzji książek. Od roku 2013 członek Rady Programowej Radia Łódź. Przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz członek Zarządu Głównego PTS.