Rozdzielona Wspólnota

Udostępnij:
autor: Realizacja: Wojciech Dzięcioł, Michał Grzeszczakowski, Katarzyna Szklarek
tytuł: Rozdzielona Wspólnota / The Inoperative Community II
czas emisji: 4'59''
produkcja: Muzeum Sztuki w Łodzi, Opus Film
rok: 2016

Opis

Rozdzielona wspólnota – The Inoperative Community II to nowa, przygotowana specjalnie dla Muzeum Sztuki w Łodzi odsłona wystawy oryginalnie projektowanej dla galerii Raven Row w Londynie, prezentująca stworzone na potrzeby kina, telewizji i galerii awangardowe filmy poświęcone idei wspólnoty i zmieniającej się naturze relacji w jej obrębie. Wydźwięk prac został podkreślony poprzez aranżację architektoniczną, która zaprasza widza do kolektywnego odbioru projekcji.

To kolejny organizowany przez Muzeum Sztuki w Łodzi projekt wpisujący się w tradycję eksperymentu w przestrzeni wystawienniczej, eksploracji nowych obszarów prezentowania sztuki współczesnej, badania granic muzeum. Odwiedzający zostaną skonfrontowani z nowatorskim, „kinowym” sposobem oglądania prac w tradycyjnej przestrzeni wystawienniczej, dzięki czemu powstaje obszar badania percepcji dzieła sztuki w zależności od sposobu jego prezentacji. Pozwala to na prześledzenie wzajemnych wpływów między galerią a kinem i efektów takiej koegzystencji. Sama architektura wystawy stawia jej widza w nowym położeniu – tradycyjny dla ekspozycji muzealnych indywidualny sposób odbioru dzieła sztuki zmienia się tu w doświadczenie wspólnotowe, co koresponduje z wymową prac pokazywanych w ms2.

Prezentowane na ekspozycji filmy koncentrują się na okresie między 1968 a 1984 rokiem i albo nawiązują do ówczesnych debat estetycznych, albo stanowią refleksję nad ruchami społecznymi i politycznymi tamtych lat. Motywem przewodnim wszystkich obrazów jest problematyka jednostki funkcjonującej w ramach określonej wspólnoty, przy czym nacisk kładzie się tu bardziej na ontologiczny niż społeczny wymiar tej relacji – na sposób istnienia jednostki wobec pewnej zbiorowości.

Kurator: Dan Kidner
Asystentka kuratora: Maria Franecka
Koordynator: Przemysław Purtak
Architektura wystawy: Krzysztof Skoczylas

Elementy powiązane - obiekty
1 2 3 4 5 6 7 8