Konstanty Jegorowicz Makowski

Konstanty Jegorowicz Makowski

1839 - 1915
Dzieła