Stefan Filipkiewicz

Stefan Filipkiewicz

1879 - 1944

Artysta malarz, grafik, uczeń słynnej pracowni pejzażu, tzw. „szkoły pejzażowej” Jana Stanisławskiego i jeden z najważniejszych przedstawicieli nurtu malarstwa pejzażowego Młodej Polski.

Urodził się 28 lipca 1879 roku w Tarnowie jako syn Wincentego i Heleny z Kurkiewiczów, zmarł 23 sierpnia 1944 roku w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Guse.

Uczęszczał do gimnazjum  Św. Jacka w Krakowie. W roku 1899 za radą Jacka Malczewskiego wstąpił do Szkoły Sztuk Pięknych przekształconej w 1901 w Akademię Sztuk Pięknych. Debiutował w 1899 r. serią pejzaży tatrzańskich wystawionych w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1900 - 1906 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych - na początku pod kierunkiem Floriana Cynka i Józefa Mehoffera, a następnie Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego, który wywarł duży wpływ na jego twórczość. Ostatnie półrocze studiów spędził na kursie Józefa Pankiewicza. Utrzymywał serdeczne kontakty z prof. Janem Stanisławskim także poza terenem uczelni, brał udział we wspólnych plenerach. W 1907 roku wraz z Henrykiem Szczyglińskim zorganizował pośmiertną wystawę prac Stanisławskiego i jego uczniów.


W roku 1903 i 1904 otrzymał srebrne medale Akademii. Odznaczony w 1903 medalem Cesarza Austrii Franciszka Józefa na wniosek Szkoły Krakowskiej Sztuk Pięknych.  Był stypendystą Fundacji Urbańskiego. Po studiach w 1904 roku wyjechał w celu dalszej nauki do Monachium, Włoch, a wreszcie do Francji.

Zaraz po studiach wystawiał w Wiedniu i Londynie, Budapeszcie, Berlinie, Rzymie, Wenecji a w 1907 roku na wystawie w Krakowie pokazał 50 obrazów.

W 1905 roku został członkiem wiedeńskiej „Secesji” (Vereinigung Bildender Künstler Österreichs-Wiener Secession) i brał udział w ekspozycjach przez nią organizowanych w Wiedniu (1905, 1911, 1913). Brał też udział w jej wystawach w Monachium (1903, 1907, 1909), gdzie w 1903 roku na wystawie Secesji Monachijskiej zaprezentował swój obraz Odwilż w lesie. W 1904 roku uczestniczył w wystawie secesji w Berlinie, po której car bułgarski Ferdynand I Koburg zakupił jego obraz Zima do swojej kolekcji.  Podążyły za tym wystawy w Wertheim Galerie w Berlinie i w Arnold Galerie w Dreźnie.
Brał też udział w kilku międzynarodowych ekspozycjach Secesji, m.in. w Dreźnie (1912), Rzymie (1911) i Wenecji (1905, 1907, 1910, 1914, 1920, 1926). Na Exposicion Internacionale della Citta di Venezia w Wenecji w 1905 roku był jedynym wystawiającym z Polski, a jego obraz został zreprodukowany w Die Kunst fur Alle i włoskich magazynach sztuki. Brał także udział w zbiorowych prezentacjach polskiej sztuki w Stanach Zjednoczonych (St. Louis, Pittsburgh 1906), Londynie (1906), Wiedniu (1908, 1915) i Paryżu (1921). Pracował nad drzeworytami, których 35 egzemplarzy wystawił w Brukseli w Societe l'Estampe.

Od 1908 roku był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, którego prezesem został w 1928. Od 1903 roku stale wystawiał w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, a także we Lwowie i  w Warszawie, którego członkiem rzeczywistym został w 1925. W 1928 otrzymał od TZSP w Warszawie srebrny medal, a w 1933 dyplom honorowy.

Stefan Filipkiewicz był zaangażowany również w powstanie "Zielonego Balonika" - słynnego kabaretu krakowskiego założonego w kawiarni Apolinarego J. Michalika, zwanej Jamą Michalika, gdzie działał ze swoimi kolegami malarzami i poetami ( m.in. poetą Edwardem Leszczyńskim). Obok m.in. Witolda Wojtkiewicza i Kazimierza Sichulskiego tworzył oprawę plastyczną kabaretu. Na ścianach kawiarni do dzisiaj znajduje się jego karykatura i fragmenty malowanych wspólnie obrazów. Na fotografii uczestników balu w Jamie w 1904 roku widać go w turbanie w drugim rzędzie na prawo od Feliksa Mangghi Jasińskiego.

Filipkiewicz zajmował się również pracą pedagogiczną. W latach 1913-1914 uczył malarstwa dekoracyjnego w Szkole Sztuk Przemysłowych w Krakowie.

W 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich. Z powodu choroby płuc nie brał udziału w walce czynnej i został przydzielony do Biura Techniczno-Bojowego Departamentu Wojskowego. W 1916 skierowano go do Centralnego Biura Wydawnictw Naczelnego Komitetu Narodowego. Był tam kierownikiem Pracowni Fotograficznej.

Projektował winiety wydawnictw, kartki świąteczne, odznaki i tarcze Legionów Polskich dla Ropczyc i Zatora, a także wzory mundurów legionistów: w październiku 1914 zaprojektował mundur dla oddziału samochodowego Legionów Polskich (projekt w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie), a w IV 1916 r. wraz z Czesławem Jarnuszkiewiczem brał udział w projektowaniu nowego umundurowania dla LP. W zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie znajduje się też zespół 5 akwarel i rysunków tuszem na kalce z projektem munduru dla kawalerii: m.in. projekt kurtki mundurowej dla 2.pp z lamowanymi wypustkami koloru szaroniebieskiego, mundur 1. Pułku Ułanów z rogatywką i mundur dla 2.Pułku Ułanów o amarantowym rabacie z białą wypustką.
W 1917 roku został przeniesiony do rezerwy.

Powrócił do pracy pedagogicznej, a w wolnym czasie tworzył. Po wojnie w 1920 r. został wybrany prezesem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” i natychmiast zorganizował wielką  wystawę członków w warszawskiej Zachęcie.

Mieszkając w latach 1927–33 w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do Radziszowa pod Krakowem. W roku 1934 zainteresował się również krajobrazem nadbałtyckim; malował m.in. krajobrazy w Jastrzębiej Górze.

W 1929 roku otrzymał złoty medal na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. W tym samym roku otrzymał również nagrodę Polskiej Akademii Umiejętności im. Probusa Barczewskiego za całokształt twórczości i za obraz Jesień. Od 1930 roku wykładał na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1933 otrzymał dyplom honorowy warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W 1936 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym. Mianowany został także Członkiem Korespondentem Wiener Sezession. W 1938 roku otrzymał dyplom honorowy TPSP  w Krakowie.

W 1939 roku po informacji o wkroczeniu Sowietów, uciekając na Wschód w kierunku Lwowa, znalazł się na Węgrzech w Budapeszcie. Brał udział w ruchu oporu i działalności konspiracyjnej. Był Sekretarzem Komitetu Obywatelskiego do Spraw Opieki nad Uchodźcami Polskimi w Budapeszcie - przedstawicielstwa Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.
Jej głównym zadaniem było utrzymywanie (w warunkach ścisłej konspiracji) stałej łączności między rządem polskim, a jego przedstawicielstwami w kraju, a więc Delegaturą Rządu na Kraj i Naczelnym Dowództwem Armii Krajowej w Polsce (reprezentował Stronnictwo Pracy). Pracował również dla Czerwonego Krzyża – sekcji Komitetu Obywatelskiego.

Po wkroczeniu na Węgry Niemców Stefana Filipkiewicza aresztowano w domu przy Donati utca 3b o godzinie 7-mej rano pod koniec lipca 1944 – razem z całym Polskim Komitetem Obywatelskim. Osadzony w siedzibie Gestapo na Foutca, ciężko chory na serce, mimo starań żony i córki w Szwedzkim Czerwonym Krzyżu  nie został zwolniony. Wywieziony w do obozu koncentracyjnego KZ Mauthausen Gusen został zamordowany 23 sierpnia 1944. W tym samym czasie egzekucję wykonano na wszystkich członkach Komitetu.

Dzieła