Karol Biske

Karol Biske

1863 - 1928

Urodzony w Warszawie - zmarły w Warszawie. Malarz, grafik, pedagog. Jako uczeń III gimnazjum w Warszawie uczył się rysunku u Adriana Głębockiego. Naukę rzemiosła rozpoczął w warszawskiej Klasie Rysunkowej u Wojciecha Gersona i Aleksandra Kamińskiego, kontynuował ją na oddziale pejzażu Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu (1883-85), a także w Monachium i Paryżu. Po powrocie do kraju w 1887 osiadł w Warszawie, gdzie zajmował się malarstwem i grafiką, współpracując m.in. z "Tygodnikiem Ilustrowanym" oraz nauczaniem rysunku w szkołach średnich, m.in. w szkole Gargulskiego i Szkole Handlowej Zgromadzenia Kupców. Publikował teksty o tematyce pedagogicznej. Zasiadał w zarządzie Towarzystwa Artystycznego działającego w Warszawie. W 1897 otworzył tamże własną szkołę malarstwa. Lata I wojny światowej spędził w Mińsku, gdzie opiekował się polską spuścizną kulturalną, za co został odznaczony. W ostatnich latach życia często odwiedzał Zakopane malując tatrzańskie pejzaże. Biske ceniony był jako pejzażysta malował też akty, studia kwiatów i roślin. Wystawiał w TPSP w Poznaniu, a także w warszawskich Salonie Krywulta, Salonie Sztuki Abe Gutnajera, Salonie Garlińskiego.

Maciej Cholewiński


Dzieła