Marek Włodarski (Henryk Streng)

Marek Włodarski (Henryk Streng)

1903 - 1960

Właściwie Henryk Streng, malarz polski pochodzenia żydowskiego, w latch 20. kształcił się we Lwowie pod kierunkiem Kazimierza Sichulskiego, następnie na ASP w Warszawie, w 1924 r. wyjechał do Paryża, gdzie zetknął się z twórczością surrealistów, min. Andre Bretona i Fernanda Legera. W 1930 r. związał się z grupą ''Artes". Walczył podczas kampanii wrześniowej W 1941 r. zmienił nazwisko. Po wojnie zamieszkał na stałe w Warszawie. Od 1947 r. był pracownikiem, a od 1956 profesorem na ASP w Warszawie. Marek Włodarski jest jednym z najbardziej konsekwentnych awangardzistów w sztuce polskiej. Jego postawa eksperymentatora manifestowała się w okresie przedwojennym w zbiorze wykonanych pod wpływem Fernanda Légera (u którego studiował w Paryżu) prac konstruktywistycznych z drugiej połowy lat 20., prac surrealistycznych powstałych na przełomie lat 20. i 30., prac postsurrealistycznych z pierwszej połowy lat 30., w których testował możliwości powrotu do „tematu, do fabuły”, oraz prac sytuujących się w nurcie realizmu społecznego z drugiej połowy lat 30. W swoim rozwoju artystycznym zwracał się stopniowo w stronę tematyki „będącej odbiciem głębokich i żywych sił społecznych”, które „świadomie dążą do wytworzenia nowych warunków życia opartych na innych podstawach socjalnych i ekonomicznych, niż dotychczasowe”.

 

Dzieła