Kurt Schwitters

Kurt Schwitters

1887 - 1948

Był inicjatorem różnorodnych działań artystycznych, typografem, autorem reklam, poetą oraz twórcą utworu dźwiękowego – Ursonate (ok. 1923–25). Do 1937 roku mieszkał i tworzył w Hanowerze. Tam od lat 20. budował dzieło swojego życia: Merzbau, rodzaj wciąż rozbudowywanego environment, w którego ostrych, krystalicznych formach wykonanych z gipsu, zatapiał ważne dla siebie przedmioty. Uznany przez nazistów za „artystę zdegenerowanego” wyjechał do Norwegii, gdzie w pobliżu domu zaczął tworzyć kolejny projekt Merz, zniszczony po wojnie. Po wkroczeniu armii niemieckiej uciekł do Wielkiej Brytanii. W Ambleside, w pobliskiej stodole, zaczął tworzyć Merzbarn (Stodołę Merz) – artystyczny odpowiednik zniszczonej w czasie nalotów na Hanower budowli Merz i jedyny ocalały do dziś projekt Merz.

Anna Saciuk-Gąsowska (Cytat za: Abecadło, red. Jarosław Lubiak. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi. 2010. s. nlb. [355]).


Dzieła