August Zamoyski

August Zamoyski

1893 - 1970

Dzieła