Jan Hrynkowski

Jan Hrynkowski

15.06.1891 - 21.03.1971


Dzieła