Robert Kuśmirowski

Robert Kuśmirowski

1973

Dyplom uzyskał w 2002 w Pracowni Rzeźby Monumentalnej na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia kontynuował na Uniwersytecie Rennes 2 we Francji w Pracowni Metalu i Modelowania. Rzeźbiarz, autor instalacji, obiektów, akcji artystycznych, fotografii, muzyki. Większość prac artysty opiera się na kopiach, imitacjach przedmiotów z różnych epok. Aranżuje przestrzeń wypełniając ją doskonałymi falsyfikatami, mającymi swoje wzorce w przeszłości. Kuśmirowski chętnie cofa się do przełomu XIX i XX wieku, lat 20. XX wieku, a zwłaszcza do czasów swojej młodości. Odnosi się także do twórczości innych artystów. Stara się wywołać emocje u odbiorcy, ponieważ to z przeszłością wiążą się wspomnienia i pamięć.

(Cytat za: Na zachętę do Muzeum. Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuki pięknych, Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi, 2013, str. 92).

 

Robert Kuśmirowski
Robert Kuśmirowski, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła