Paweł Jarodzki

Paweł Jarodzki

01.05.1958 - 22.11.2021
Paweł Jarodzki w 1978 roku rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa, Rzeźby i Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, gdzie w 1984 otrzymał dyplom w pracowni malarstwa Konrada Jarodzkiego i Leszka Kaćmy. Prowadził pracownię multimediów na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Był kuratorem w Galerii BWA Awangarda we Wrocławiu. W 1980 wraz z przyjaciółmi i przyszłą żoną Bożeną Grzyb założył grupę Luxus. W jej skład wchodzili w zmiennych konfiguracjach Ewa Ciepielewska, Marek Czechowski, Artur Gołacki, Andrzej Jarodzki, Jerzy Kosałka. Po zawiązaniu Luxusu ukazał się pierwszy numer pisma „Luxus”. Od roku 1987 Paweł Jarodzki zaczął wystawiać też niezależnie od grupy Luxus.
Dzieła