Teresa Tyszkiewicz

Teresa Tyszkiewicz

1906 - 1922


Teresa Tyszkiewicz
Teresa Tyszkiewicz, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła