Douglas Davis

Douglas Davis

11.04.1933 - 16.01.2014

Realizował filmy wideo jako jeden z pierwszych – już na początku lat 70., stale zajmował się wprowadzaniem nowych mediów do sztuki, analizował ich język formalny i możliwości komunikacji. Od roku 1994 w swoich działaniach artystycznych używa Internetu. Jest również autorem kilku książek analizujących wpływ wideo, telewizji i Internetu na kulturę, sztukę i ich instytucje.

Ewa Gałązka

Douglas Davis
Douglas Davis, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła