Władysław Grabowski

Władysław Grabowski

1894 - 1979
Fotografik, właściciel zakładu fotograficznego przy ul. Kilińskiego 146 w Łodzi w latach 1920-1940. Autor licznych prac ilustrujących życie miasta w dwudziestoleciu międzywojennym.
Dzieła