Gerhard Ruehm

Gerhard Ruehm

12.02.1930

Gerhard Rühm urodził się w Wiedniu. Jest wykształconym pianistą, kompozytorem i artystą sztuk wizualnych. W jego interdyscyplinarnej twórczości ważną rolę odgrywa również literatura. Na jego wcześniejszą twórczość wpłynęły eksperymenty Johna Cage’a, a także utwory literackie tworzone przez dadaistów. Jest współzałożycielem Wiener Gruppe, której performatywne działania współtworzą kanon niemieckiej literatury. Od lat 70. w swojej pracy porusza również tematy społeczne. Otrzymał tytuł profesora Die Hochschule für bildende Künste Hamburg, gdzie pracował przez 20 lat. Austriacka Biblioteka Narodowa zakupiła w 2012 roku jego spuściznę.

Dzieła