Radosław Sowiak

Radosław Sowiak

1950


Radosław Sowiak
Radosław Sowiak, fot. Piotr Tomczyk, archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła