Jo Spence

Jo Spence

1934 - 1992

Była aktywistką i artystką brytyjską związaną z ideami feminizmu socjalistycznego, pracowała w medium fotografii. Głównym polem jej zainteresowań były formy reprezentacji płci, klasy, niewidocznej pracy kobiet, a także relacje władzy w konwencjach przedstawiania kobiecego ciała. Poszukiwała możliwości emancypacji poprzez podmiotowe, feministyczne odzyskanie władzy nad wizerunkiem własnym i innych kobiet, samokształcenie, a także kolektywny aktywizm. W swoich pracach czerpała z wielu zróżnicowanych doświadczeń osobistych, zawodowych i społecznych – pacjentki, córki, feministycznej aktywistki, fotografki ślubnej, fototerapeutki, edukatorki, animatorki kultury. W ramach wieloletniej współpracy z fotografem i pedagogiem Terrym Dennettem współtworzyła Photography Workshop Ltd (1974–1992) – niezależną platformę alternatywnej, zaangażowanej społecznie i egalitarnej edukacji fotograficznej, która była punktem wyjścia dla innych kolektywów z udziałem Jo Spence – Hackney Flashers (1974–1980) i Polysnappers (1980–1982).