Andrzej Czarnacki

1968

Urodził się w Gdańsku. W latach 1989-1994 studiował malarstwo na Akademiach Sztuk Pięknych w Krakowie i Gdańsku, uzyskując dyplomy w pracowniach Mieczysława Olszewskiego i Jerzego Nowosielskiego. W latach 1995-2001 wykładał na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Mieszka i pracuje w Krakowie. Andrzej Czarnacki jest artystą, który splata w swojej praktyce rozważania na temat zagadnień artystycznych z refleksją o charakterze filozoficznym. W kolejnych projektach buduje swoisty system ontologiczny, który ujmuje świat jako wielość zmagających się ze sobą sił. Dla ich unaocznienia posługuje się różnymi mediami, takimi jak rysunek, obraz na płótnie, performance, instalacja czy tekst. W pracach zrealizowanych w ramach projektu "skłonność uparta", pokazanych na wystawie indywidualnej o tym tytule w Muzeum Sztuki w Łodzi (2015), artysta zmierza do odwzorowania przestrzeni dynamicznej, rozciągliwej i niejednorodnej. Utożsamia się z etosem konstruktora diagnozującego irracjonalny napór owej dynamicznej rzeczywistości na podmiotowość i określającego parametry właściwej interakcji między nimi.