Marlena Kudlicka

Marlena Kudlicka

1973

Mieszka w Berlinie, gdzie reprezentuje ją Galeria Zak-Branicka. Geometryczne konstrukcje tworzone przez artystkę nałożone na i w przestrzeni nawiązują do rygorystycznych rozwiązań modernistycznych (grid), ale współcześnie rozwijają się powietrznie i z lekkością, znacząc subiektywnie wybrane punkty i linie w przestrzeni, punkty grawitacji. Te inne, nowe, autorskie kompozycje pozostają jedynie fragmentarycznie w dyskursie z ikonicznymi dziełem awangardy.

 

 

 

Marlena Kudlicka
Marlena Kudlicka, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła