Zbyněk Baladrán

Zbyněk Baladrán

Zbyněk Baladrán jest pisarzem, kuratorem, artystą i projektantem wystaw. Studiował historię sztuki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Karola oraz w pracowni Komunikacji Wizualnej, Malarstwa i Nowych Mediów na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Jest jednym z inicjatorów Display – instytucji prezentującej sztukę współczesną (2001), która w 2007 roku została przekształcona na Tranzitdisplay. Wspólnie z Vitem Havránkiem kuratorował trzyletni projekt badawczy Monument to Transformation, który dotyczył przemian społecznych i politycznych. Baladrán swobodnie czerpie inspirację z nauk społecznych jako narzędzi definiowania przeszłości. Dokumenty, które ze sobą łączy, pytania, warsztaty, analiza systemów pojęciowych, tworzenie map pozwala mu opowiadać w inny sposób historię Europy Wschodniej. Baladrán wykorzystuje wideo, tekst, instalację, poszukując własnych modeli tworzenia narracji historycznych.

www.zbynekbaladran.com
Dzieła