Max Bill

Max Bill

1908 - 1994

Max Bill (1908 Winterthur – 1994 Berlin) to szwajcarski malarz, rzeźbiarz, architekt i designer.

Jest między innymi autorem projektu gmachu Hochschule für Gestaltung w Ulm (1953-1968), jak i jednym z twórców i pierwszym rektorem tej uczelni, która miała być kontynuacją Bauhausu. Od początku związany był ze sztuką geometryczną.

Był członkiem Abstraction-Création (1931-1936), międzynarodowego stowarzyszenia artystów, które wypracowywało teoretyczne podstawy sztuki abstrakcyjnej, a następnie przyłączył się do działającej w Zurichu grupy Allianz (1937-1954). Max Bill, zajmując się sztuką konkretną, stosował się do rygorystycznych zasad ruchu, którego ideą było tworzenie sztuki rządzącej się matematycznymi podstawami, wymiernej i zrozumiałej dla wszystkich, jak kompozycja muzyczna.

Wyrazem tych zasad jest rzeźba artysty Podwojenie (1969), przecinająca przestrzeń lśniącymi stalowymi promieniami. Ilustruje zapewne jakąś zasadę matematyczną. Być może matematyk oglądając ją dostrzeże owo prawidło, dla przeciętnego widza, także historyka sztuki, stanowi przede wszystkim kwintesencję geometrycznego ładu i piękna.   

W 1961 roku, zgodnie ze stosowanymi w sztuce purystycznymi zasadami, Bill zaprojektował serię zegarków dla firmy Junghans, która według tego historycznego już, minimalistycznego projektu produkuje zegarki do dzisiaj.

Dzieła