Alicja Żebrowska

Alicja Żebrowska

1956

Dyplom uzyskała w 1981 roku w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  W 1992 roku uzyskała dyplom w pracowni prof. Wander Bertoniego w Wyższej Szkole Sztuk Stosowanych w Wiedniu. Autorka fotografii, instalacji, rzeźb, wideo. Interesują ją problemy związane z cielesnością, płciowością oraz relacjami międzyludzkimi. Łamie stereotypy związane z traktowaniem funkcji fizjologicznych ciała jako tabu, szczególnie ciała kobiety (Grzech Pierworodny, 1993). Artystka łączy przeciwieństwa: kobiece i męskie (Onone z udziałem androgynicznych postaci), zdrowe i kalekie (Przypadki humanitarne, gdzie zestawia ciało kobiety młodej i zdrowej z ciałem młodej, niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim), naturalne i sztuczne. jako materiał do twórczości wykorzystuje swoje ciało, ale w podobnych kategoriach traktuje również swoje życie (Infiltron realizowany z Jackiem Lichoniem).

Karolina Jabłońska (Cytat za: Na zachętę do muzeum. Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, red. Anna Saciuk-Gąsowska, współpraca Grzegorz Musiał, Muzeum Sztuki, Łódź 2013, s. 154).

Dzieła