Grzegorz Sztabiński

Grzegorz Sztabiński

1946


Grzegorz Sztabiński
Grzegorz Sztabiński, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła