Leon Tarasewicz

Leon Tarasewicz

1957


Leon Tarasewicz
Leon Tarasewicz, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła