Sam Francis

Sam Francis

1923 - 1994

Zainteresowanie twórczością plastyczną pojawiło się u Sama Francisa dopiero w latach 40. Przedtem studiował m.in. filozofię wschodu, w tym buddyzm zen, podróżował do Japonii. Pierwsze obrazy tworzył pod wpływem dokonań surrealistów. W 1947 roku, zainspirowany m.in. obrazami Clifforda Stilla, zajął się malarstwem abstrakcyjnym. Na początku lat 50. studiował u Fernanda Légera w Paryżu, gdzie zetknął się z europejską odmianą malarstwa gestu – taszyzmem, które również wywarło wpływ na jego sztukę.

Paulina Kurc-Maj