Julije Knifer (Grupa Gorgona)

Julije Knifer (Grupa Gorgona)

23.04.1924 - 07.12.2004

Urodził się w Osijeku (Chorwacja). Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Zagrzebiu (1956). Studiował pod kierunkiem profesora Đuro Tiljaka, ucznia Kazimierza Malewicza i Wasyla Kandyńskiego. Już w początkach swojej praktyki twórczej interesowała go redukcja, nie jako problem formalny, ale postawa egzystencjalna i filozoficzna. Pozbycie się unikalności gestu, odniesień do biografii, symboliki, mimetyczności znalazło wyraz w figurze „meandra”, która pojawia się w pracach Knifera na przełomie lat 1959–1960. Był członkiem grupy Gorgona działającej w Zagrzebiu w latach 1959–1966. Jej trzon tworzyli: Josip Vaništa (ur. 1924), Julije Knifer (1924–2000), Marijan Jevšovar (1922–1998), Đuro Seder (ur. 1927), rzeźbiarz Ivan Kožarić (1921), architekt, malarz i fotograf Miljenko Horvat (1935–2012), historycy sztuki i krytycy: Radoslav Putar (1929–1994), Matko Meštrović (1933) i Dimitrije Bašičević (1921–1987), działający także jako artysta pod pseudonimem Mangelos. Okazjonalnie w ramach grupy pojawiały się dodatkowe osoby.